Klasyfikacja generalna

Aktualizacja: 11.11.2019 14:00

Klasyfikacja Kobiet -> TUTAJ

Klasyfikacja Mężczyzn -> TUTAJ

W ramach cyklu Grand Prix i poszczególnych biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje: klasyfikacja generalna mężczyzn,

  1. klasyfikacja generalna kobiet (biegi i Nordic Walking),
  2. klasyfikacja generalna mężczyzn (biegi i Nordic Walking),
  3. klasyfikacje w kategoriach wiekowych (dotyczy wyłącznie biegów):

K 16-19 lat, M 16-19 lat
K 20-29 lat, M 20-29 lat
K 30-39 lat, M 30-39 lat
K 40-49 lat, M 40-49 lat
K 50-59 lat, M 50-59 lat
K 60 lat i starsi, M 60 lat i starsi

Zawodnik w momencie rejestracji do pierwszego biegu z cyklu GPX zobowiązany jest do wpisania jednobrzmiąco swojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. W przypadku, gdy w/w dane będą różniły się w poszczególnych biegach, zawodnik nie będzie klasyfikowany w całym cyklu.

Warunkiem klasyfikowania zawodnika w cyklu Grand Prix jest ukończenie minimum trzech biegów, a dla Grand Prix Nordic Walking minimum dwóch zawodów.
O końcowym miejscu w klasyfikacji generalnej cyklu decyduje większa suma punktów z trzech najlepszych biegów (do klasyfikacji biegowej) lub dwóch marszów (do klasyfikacji Nordic Walking) danego uczestnika. Przy równej ilości punktów o miejscu w klasyfikacji całego cyklu decyduje kolejność na mecie w ostatnim z biegów/marszów, w którym startowali porównywani zawodnicy.